Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tantrikus szex

2011.01.19

...

Kép


A TANTRA NAPJAINKBAN

Ez a tömör leírás csak címszavakat tartalmaz, amit később az élet és a sors is formál. Azzal az egészen egyszerű kis megállapítással kezdem, hogy:

Mindnyájunkban ott rejtőzködik az isteni szikra.
Eme Belső Istenség ad nekünk Szépséget, Értelmet, Alkotóerőt és nemzőképességet.

A szexualitás nem pusztán a lények reprodukciós képessége és nem csak merő élvezkedés. A harmonikus párkapcsolat együttléteiben szunnyad az a Tűz, melyet fellobbantva megváltoztatható az élet. Egyfajta Isteni elragadtatás élhető át minden hétköznapi pillanat során.
A tantra azóta létezik, hogy az ember először csodálkozott rá létének misztériumára és félve tisztelte szexuális természetének őserejét.

A tantra sokféle kifejezési módot talált magának bolygónk története során, és szinte minden kultúrában feltűnt. Aki kíváncsi a történelmi részletekre, mitológiákra és gyakorlatokra, ezekről sok könyvet olvashat. Ez az ismeret azonban nem fog a tudat-szintjén változtatni, és arra sem tesz képessé, hogy ezt a tapasztalatokat másokkal megosszuk.
Tantra - egy út, avagy technika, amelynek során megtanulható az elme elengedése és felfedezhető szívünk mélyén rejtező felettes Önvalónk. Ezzel a módszerrel megteremhető az ellentétek kozmikus egysége, azaz egyensúly a férfi és női energiák között. Így könnyűszerrel búcsú inthető a dualitás világának. A Szexuális energia átalakításával visszatérhetünk az Örök Egyhez (Egységhez). Ha felismerjük a szexualitás isteni lényegét, - a különbséget Isteni Párunkkal való szeretkezés (kozmikus orgazmus), a társunkban való feloldódás / és a mindennapi szex között - akkor az együttlétek nem degradálódnak kényszerű egészségügyi szükségletté, az elfojtások és önbüntetések helyett átalakíthatjuk szexuális energiáinkat.

Mivel a szerelem, a szex mindenki számára vonzó, a hindu (védikus) kultúrában a szexualitás technikáit alakították át (Védikus írások, pl. Káma Szútra, Mahamudra), hogy az orgazmust mindenki testi egészségének megőrzésére, spirituális fejlődésének szolgálatába állíthassa.

Az orgazmus átjáró egy másik síkra. Segítségével megtapasztalhatjuk saját belső energiánkat, egyesülhetünk saját belső lényünk egészével és a való világba juthatunk, az örökkévalóság állapotába. A Tantra az Isteni Szeretet útja, a szexuális energia átalakítása révén.

Azáltal, hogy elfogadjuk a szexualitás isteni mivoltát, felszabadulhatunk a szexuális vágyak alól, úgy hogy, átalakítjuk, nem pedig elnyomjuk azokat. Vagyis megvalósítható az ellentétek egysége - a férfi és női energiák kiegyenlítődése, megszabadulhatunk a látszólagos világtól és visszatérhetünk az Örök Egységbe.

A hindu tantrának Síva és Sakti, a férfi és női princípiumok imádata, istenítése áll a középpontjában. A férfi és női princípiumokat tisztelet és ünneplés övezte a művészetekben és a szertartások során.

Egyes tantrikus források szerint a valós és a transzcendens világot Sakti és Síva végtelen szeretkezése hozza létre. Az istennőt átjárja a láthatatlan Síva isten, így szétválaszthatatlanná válnak egymástól.

A tantra szerint az Univerzum vágyból születik. A tantra követői nem korlátozzák vágyukat, hanem eszközként alkalmazzák. Testüket tudatuk uralma alatt tartják, mivel hitük szerint a különböző létformákból csak emberi testből érhető el a megszabadulás. A tantrikák hittek abban, hogy kiszabadulhatnak a születés és halál körforgásából a tantrikus gyakorlatok erejének felhasználásával.

A tantra népszerűsége a korai kereszténység idején kezdett jelentőssé válni. Időszámításunk szerint 700 és 1300 között egész Ázsiában elterjedt, magába olvasztotta a hinduizmust, a buddhizmust és más vallásokat. Hatalmas vonzerejét annak köszönhette, hogy mindenki számára elérhető módon, élvezetes szertartások segítségével ígért felszabadulást (amit a szív varázslatának tartottak), az egész életen át tartó aszketikus gyakorlatokkal szemben.

Aki a szívében lakozik, a legjobbat kívánja mindenkinek, mert tudja, hogy egy mindenkivel, és változásokra képes az Isteni Szándék szerint.

Ekkor kezdődik az igazi varázslat!
Önmagát mindenki a saját korlátai mentén határozza meg: azokkal a társadalom által felállított határokkal, melyeket gyermekkori neveltetéséből épített be, és az óta hozott döntései tovább alakítottak.

A "tantra" szó gyökerei két szanszkrit szóból erednek, melyek jelentése "felszabadulás" és "kiteljesedés". Ez arra utal, hogy tudat kiteljesítése felszabaduláshoz vezet.

Ahhoz, hogy kiterjesszük tudatunkat, és azt felszabadítsuk, azaz kiemeljük magunkat létünk fizikai szintjéről, először öt érzékszervünket egészen teljesítőképességük végső határáig terheljük túl, majd még ezen a határon is lépjünk túl.

Először az elménk nyílik meg - számtalan, szunnyadó agysejt válik ismét aktívvá, ez kiterjeszti az öt érzékeinket és átalakítja testünk/lelkünk minden megnyilvánulását.

A legtöbb spirituális út közös célja a Forráshoz való visszatérés.

Aki járja az utat, azt a teljesség hiánya vezérli, egy belső meggyőződés, hogy nem él egységben, hogy el van választva a valódi természetétől. Szüntelenül sóvárog az elveszett paradicsom után! Vágyódik a visszatérésre az egyetemes szívhez és elméhez, a feltétel nélküli szeretet legteljesebb boldogságához, az Áldott Állapothoz. Ott motoszkál benne, hogy az a kép, amit tapasztalatai nyújtanak önmagáról, az a teljes igazság halvány árnyéka lehet csupán.

A "mindennapok élete" rengeteg eszközt tár bárki elé, hogy elnémítsa lelke panaszát. Tudatalattink világát önkorlátozó hiedelmek, önvádak, elnyomott érzelmek, szőnyeg alá söpört konfliktusok, és az elfojtott kreativitás pusztítják. Figyelmünket a külső világ nyújtotta eszközökkel tereljük el: munkával, kapcsolataink színjátékával, egészségünk állapotával, az önmagunkról alkotott képpel és a betöltött társadalmi pozíciónkkal. Elszórakoztathatjuk magunkat sportközvetítésekkel, hangos zenével, tévével, mozival, vásárlással, stb. Érzéstelenítjük magunkat kellemes ételekkel és vegyszerekkel. Mindezeket a tevékenységeket eksztatikus állapotban is el lehetne végezni, de szinte törvényszerű, hogy ezek a dolgok, melyekkel kitöltöd napjaidat arra valók, hogy elfojtsák szívünk segélykiáltását.

Ma már nem az a kihívás, hogy minél több technikát uralj, hanem hogy milyen mélyen vagy hajlandó leásni tudatalattid világába. Ehhez elég néhány egyszerű technika. Akik hajlandóak jelen maradni bármivel, ami feltárulkozik előttük e belső utazás során, azok előbb-utóbb az eksztatikus tudatosság szabadságában találják magukat.
A tudomány számára is kezd világossá válni, hogy testünk minden egyes sejtjének eksztatikus energiafolyamra van szüksége ahhoz, hogy rendben végezze a dolgát. Ebben az áramlásban rejlik kapcsolatunk a Létezés Forrásával. Sokféle módja van az eksztázis megteremtésének, mégis az emberek többsége nézőként éli le az életét. Ahelyett hogy tevőlegesen venne részt az eksztatikus energia megteremtésében, kedvenc zenészeire, színészeire, prédikátoraira vagy sportriportereire hárítja ezt a felelősséget.
A mai kor sivár. Nélkülözi az eksztatikus dobolást, táncot, éneket, szertartást, melyek kielégítik az említett szükségletünket. Ezek a lehetőségek csak a szubkultúrákban jelennek meg. Nem csoda, hogy olyan vonzóvá vált a szex és a kábítószer, melyek ideiglenes és művi érzetét keltik az eksztázisnak.

Lehet, hogy úgy gondolod, eksztázisra csak némelyek képesek, és te nem érheted el.
A tantra célja az, hogy bemutassa neked, hogyan tanulhatsz meg eksztázisban élni.
A spirituális mesterek sokszor tettek kísérletet az eksztázis állapotának leírására, de végül mind egybehangzóan azt állítja, hogy nagyon nehéz ezt szavakba foglalni. Idézz fel egy olyan pillanatot az életedből, amikor szabadnak érezted magad, teljes biztonságban, szeretetben fürödtél, szenvedélyes voltál és határtalan, minden létezőhöz közöd volt, egy voltál a mindenséggel, túlfűtött mégis mélyen ellazult állapotban. A világ olyannyira gyönyörűnek tetszett, hogy alig tudtad elviselni. Ez történik egy orgazmus alkalmával, vagy amikor szerelmes vagy!

Idézz fel egy olyan pillanatot, amelyik kiemelkedik a többi közül. Ez legyen az összehasonlítási alap az összes többi esetében. Tudod, hogy ez lehetséges, akkor hogy elégedhetnél meg ennél kevesebbel?

Aki hajlandóvá válik egy nagyobb igazság mentén meghatározni magát, az egyre szabadabban fog élni. A kiteljesedett állapotában rá találhat az igazi Énére, mert személyiségjegyek nagy része a szégyen, az értéktelenség érzetén alapul. Ezen túlmenően, arra is megtanítottak mindenkit, hogy szégyellje a testét és annak természetes működéseit. Ez megakadályozza abban, hogy igazán megismerje testét, megtapasztalja a maga teljességében, és élvezze a fizikai valóságát. Aki rájön, hogy teste az én-képe tökéletes tükre, az a szervezetét az összes funkciójával együtt, lehetőségnek fogja tekinteni, hogy önmagával, mint az Isten megnyilvánulásával kapcsolatban felismerjen valamit. Rájöhet, hogy az elszigeteltség és az elidegenülés érzése, mely oly sok embert kínoz, látszat csupán. E két érzés alapja a beléjük vetett hite és a vágyakozása a biztonságra. Felfedezheti, hogy habár fizikai testtel rendelkezik, az mégsem határolja be, érzelmei is vannak, de azokkal sem azonos. Így egy közös megegyezéssel létrehozott valóságban élhet, de nincs ehhez a nézőponthoz kötve.

Az igazság az, hogy mindenki megteremtette korlátait, és rengeteg energiát fektet abba, hogy fenntartsa őket, de a tantra által lehetővé válik, hogy elengedje ezeket a mesterséges építményeket. A szexuális eksztázis izgalmában oly határtalanná válhatunk, mint maga a Létezés. Az Istennel egyesülhetünk, és eggyé válhatunk mindennel, ami Van.

A szerelem az ember éltető eleme, mégis milyen ritkán látjuk ennek kulturális visszatükröződését. Civilizációnk, azzal, hogy évszázadokon át elítélte a szexualitást, történetileg tiltotta meg a szerelem kinyilvánítását. Mai világunk úgy húz hasznot a szexualitásból, hogy közben tudomást sem vesz a szerelemről. A tantrának tehát az a küldetése, hogy ledöntse ezt a modellt, ezt az erkölcsi felfogást, és tudatunkba építse, hogy a szex az az eszköz, amellyel megismerjük a szerelmet, mert a szerelem nem más, mint szexuális energia.

Ahhoz, hogy valóban megértsük a szerelmet, először a szeretkezés isteni voltát kell elfogadnunk, és meg kell tanulnunk érzékeinken, testünkön át áldozni neki. Minél inkább elfogadjuk a szexet, az annál inkább felszabadít minket. Ha teljesen átadjuk magunkat a természetes energiáknak, a legmagasztosabb élményekben lesz részünk.

A jóga a tudat kiterjesztésének tudománya. Az ember természete a keleti felfogás szerint egy az Istennel és az Univerzummal. Alapja az a felismerés, hogy az ember végső soron az a Kozmikus Intelligencia, vagy Tudat, amely bolygónkon az életet táplálja.

A hagyományos jógában addig tanult valaki egy gurunál, amíg mestere fel nem hatalmazta a tanítványt, hogy elkezdjen tanítani. Korunk újfajta energiája véget vetett a guruk korszakának.
Régebben a spirituális fejlődés elengedhetetlen módjának tekintették a személyes beavatást. Az előnye az volt, hogy adott egy kezdeti energialöketet, amelyet referenciaként lehetett használni, mint elérendő célt a továbbiakra - de általában az ereje idővel elveszett. Kizárólag folyamatos gyakorlással lehetséges felkészíteni a testet, hogy képes legyen megtartani ekkora energiákat.

Mindenki képes megtalálni önmagában a saját, belső guruját, és követni az útmutatását. Ezért a szellemi vonal fogalma mára korszerűtlenné vált. Becsüld meg azokat, akik a régi rendszer alapján érték el céljukat, és ugyanakkor lásd meg, milyen hihetetlen lehetőségek tárultak fel az új rendszerben gyakorlók előtt.

Osho azt mondta: "Egy rózsa megteremti a szépség lehetőségét. A fizikai test megteremti a szeretet lehetőségét. A tantra megteremti az istenség megnyilvánulásának lehetőségét általunk, így mi korlátainktól függetlenül képesek vagyunk az univerzum extázisában részt venni."

A jógairányzatok többsége az érzékektől való távolságtartáson munkálkodik.

A kriya jóga technikái igen változatosak. A régi idők asramjaiban, egy jelöltnek rengeteg testtartást és légzési technikát kellett elsajátítania, hosszú évek kitartó munkájával, míg elkezdhette a tantrikus tréninget. A tantra széles látásmódot tár fel előtted, ez a magasabb tudatosság pedig visszahat, további gyakorlásra ösztönözve és irányt mutatva. Olyan ez, mint egy felfelé haladó spirál. Ennek ellenére a szívedben rejlő szeretet és bizalom az, ami az élet nyújtotta gazdag lehetőségeket eléd tárja.
A megvilágosodást nem lehet könyvek elolvasásával valóra váltani. Megszerezheted az intellektuális tudást, de energiád fenntartásának képessége korlátozott marad. A tantrát nem lehet fejben gyakorolni. A testedben kell lenned, és fel kell készítened azt egy újfajta létezésre. Nem elég néhányszor kísérletezni egy új technikával, majd aztán talonba tenni azt.

A tantra gyakorlói ugyanezt a célt úgy érik el úgy, hogy túlterhelik az érzékeket, és oly mértékben elégítik ki, hogy telítődnek. Ezután kitágítják határaikat, érzékelésük kifinomodik, hogy az általában nem látható, hallható és megismerhető is elérhetővé válik számukra.

Összekapcsolhatják a kettészakított szeretetet és szexualitást, ha belátják, hogy a szexuális energia egy magasabb szintű tudatosság kifejeződése (Kundalini).

A szexuális együttlét minősége átalakul abban a pillanatban, ahogy meglátjuk a lehetőséget benne, hogy az isteni megtapasztalja az életet a testben. Nagyon kevés olyan alkalom van, amikor az istenséget együttlétre hívjuk. Az érzések színesítik életünket és így rádöbbenhetünk, hogy a szeretet és öröm képessége jóval meghaladja a félelem, a fájdalom vagy düh befolyását életünkben.

A tantrában a test is részt vesz a spirituális felébredésben.
A tantrikát nem a szexuális cél hajtja, vagy az egóját befolyásoló siker- és kudarcélmény.
A tantra technikák hatalmas szexuális energiát gerjesztenek, de ez az energia irányított, és a testen úgy áramlik át, hogy kiterjeszti a tudatot. Ez nem "normális" szex. Ez egy magasabb szinten zajló, transzcendens szexualitás, a meditáció dinamikus módja, amelynek során a tudatot a testen keresztül szisztematikusan átforgatjuk.

Ne feledd, életünkben a lehetetlenre kell törekednünk, hogy a lehetségesek megvalósulhassanak!

A tantrikus nézőpont szerint minden ezoterikus szimbólumot testi folyamatként is értelmezhetünk. A teremtés minden részlete képviselteti magát a testben. Fizikai természetünk egészséges felfogása segíthet a fizikai világ megtapasztalásában. A fent említett "összetevők"-et (érzékek, szexualitás, érzések, test) gyakran említik női aspektusoknak is. A világmindenség kettős természetének elismerésével a tantra megbecsüli és erősíti a női princípiumot, egyensúlyban és harmóniában a férfi princípiummal. Vagyis az odaadás, a szexualitás és a meditáció elválaszthatatlan részét képezheti az életnek, minden pillanat, minden találkozás, minden tapasztalat hatalmas értékű kincsé válik, amit élveznünk és értékelnünk kell.

A tantrával ellentétben sok spirituális út olyannyira elintézményesedett, hogy az energiájának nagy részét a szervezet fenntartása emészti fel. Ez úgy történik, hogy meggyőzi híveit arról, kizárólag az általuk ajánlott út az üdvözítő. A tantra minden utat megbecsül, még azokat is, amelyek nem is tűnnek útnak. Minden Lélek saját maga irányítja a beteljesedését, ha eljön az ideje, és valaki hajlandóságot mutat erre, a legjobb hatások fogják érni, néha a legvalószínűtlenebb körülmények között is. Ennek az útnak a szexualitás a kezdete, de semmiképpen sem a vége.

A tantra nem mentség a hedonizmusra. Ragyogó módja a szexuális öröm és az érzékek kielégítésének fokozására, de nem korlátozódik csupán ezekre. A tantra a meditáció páros formája, mely a szexuális energiát hasznosítja, ami a mai fejlettségi szintünkön a rendelkezésünkre álló leghatalmasabb erő, mert ez táplálja a rakétagyorsaságú utat az önmegvalósításhoz, a megvilágosodáshoz.

Ahelyett hogy küszködnünk kellene ösztön-lényünk leigázásával, a tantra biztosítja számunkra a szeretetet és a biztonságot, melyek segítségével az egó átadhatja magát magasabb szintű természetének. Önmagunk elfogadásával és szeretetével alacsonyabb rendű természetünk átalakul, és azonnali átjárást biztosít egy magasabb szintű tudatosság felé.

MIRE TANÍT MEG A TANTRA?
A tantra a test finom energiáival dolgozik, ez a középpontja a gyakorlatainak. A többi aspektusának nagy része a hozzáállás megváltoztatásával függ össze. Ezek a változások ősi technikák gyakorlásával érhetőek el, melyek által:
• Megtanulhatjuk a többlet energia (vitalitás) gerjesztését és fenntartását testünkben.
• Az energia megfiatalodásra, önmagunk gyógyítására fordíthatjuk.
• A szexuális energia átalakítóvá válik magasabb szintű rezgésekké.
• Szabad teret engedhetünk az életenergiánk áramlásának a belső akadályaink elmozdításával, problémáink feldolgozásával.
• A szexuális energia átalakíthatóvá válik magasabb szintű rezgésekké.
• Megoldhatjuk saját szexuális problémáinkat: korai magömlés, orgazmuskészség fejlesztése, vágy-zavarok, stb.
• Kifejlődő látnoki képességre, sugallatra és a belső tudásra hagyatkozhatunk.
• Megtanulhatjuk szerelmünk felélesztését és fenntartását.
És ha megtisztul a finom testünk, felkészülhetünk a Kundalini felébresztésére.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.