Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


cégépítés

 

Lojalitás vagy hazugság?

 Kézírásunk pszichológiai pecsét?!

Lead:

Olvasóink jó része vállalkozó, és minden bizonnyal nagy százalékuk cégnél dolgozik, „céget szenved el”, netán cégvezető. A lojalitás minden munkahelyen lényegbevágó szempont, a cég életerős működésének egyik  - talán legfontosabb - feltétele. A lojalitásnak, a „fészekmeleg őrzésének” munkahelyi ellentétpárja a hazugság, sikkasztás, csalás. Vajon vizsgálható-e az igazmondás hiánya, hogyan és milyen mértékben? És vajon hol vannak a hazugság megfejtésének grafológiai határai, mire nem képes már e tudomány? Fejtegetést olvashatnak a grafológia egyik legfontosabb tudásáról, az aláírás-elemzésről, vajon mit rejteget ez a begyakorlott mozdulatsor?

 

Az idegen szavak szótára szerint:

lojalitás: 1. becsületes, jóhiszemű,

 2. valamely rendszerbe beilleszkedő,

ellene nem tevő, 3.méltányos.

 

A grafológia létjogosultságát sokan vitatják, miközben mások évek óta eredményesen állítják céljaik szolgálatába ezt a tudományt. Hol tart ma a grafológia elfogadása az üzleti életben, a cégalapítás szövevényes rendszerében? Hol tart a nemzetközi grafológia palettáján a hazai alkalmazás gyakorisága? Ezek nem csupán elméleti - sőt élezzük ki kissé a kívülállók véleményét ezoterikus -, de közgazdasági kérdésekké válhatnak abban a pillanatban, amikor a grafológia konkrét lépést tehet a jobb gazdasági hatékonyságért, a sikeresebb üzletmenetért, a nagyobb profitért, egyszóval a kellő helyre kellő ember megtalálásáért.

 

 

Az aláírásról

 

Egy levél alá biggyesztett aláírás oly mértékű tudást rejt magában, hogy arról - csak arról! - egy könyv szól. Teljes nevünk a szöveg alatt, mint személyiségünk cégére díszeleg, magában foglalva mindazt az érzést, szakmát, identitást, ahogyan mi érezzük magunkat a világban. Amennyiben tudásunk, intelligenciánk, végzettségünk, státusunk ellenére – ez a négy ugye merőben különbözhet egymástól – jó közérzettel vagy kisebbségi érzéssel működünk a világban, úgy ezt az aláírás fehéren feketén megmutatja majd nekünk.

Az aláírás önmagában is beszédes lehet hozzáértő számára, de egy levél vagy önéletrajz, tehát hosszabb szöveg – szövegtömb – alatt még „bölcsebb”, informatívabb megfejtendő tudást rejt szakember számára. Ebben az esetben ugyanis az általánosan használt saját betűméret és az ettől eltérő vagy ezzel azonos aláírás-habitus remekül megmutatja, hogy valóban olyanok vagyunk-e mint, amilyennek mutatjuk magunkat vagy egészen máso! Ha a levél/önéletrajz és az aláírás egyenként több tucat mérési, vizsgálati eredményei nagyon eltérőek, akkor az eltérés mértéke világos irányokat mutat.

 Például, ha egy cégvezető egy nagyobb betűméret alatt, az aláírásában messze a lap alsó szélén leszakadva apró, kisméretű, szerény, megbújó, esetleg lendület nélküli, lefelé csüngő sorú aláírást produkál, akkor nagy a mellénye kívül, de belül szorongások, frusztrációk gyötrik. „Valójában kicsinek, sikertelennek érzem magam, sehol sem vagyok.” Erről árulkodik az ilyen aláírás.

 Ha pedig az írás feszes fegyelmezett, esetleg kötöttség nélküli, szinte nyomtatott írásképre törekvő, esetleg álló betűkkel íródott levél alatt egy hatalmas, kaccsoktól (paráfoktól) le-föl kunkorodó, erősen jobbra dőlő aláírás, „firka” szerepel, akkor tulajdonosa többet gondol magáról, illetve egészen más arcát mutatja kifelé, mint amilyen valójában.  (Lazább, rendetlenebb, hobósabb, merészebb, tehetségesebb, vagányabb, extrémebb, mint amennyit a nagyvilágban nyíltan el mer vállalni, és érzelmeiben is jobban elbukó, befolyásolható, mint ahogyan azt sejthetné a kívülálló.) Hogy mindezen tulajdonságnak van-e alapja vagy csak tévesen érzi magáénak az illető, az már egy másik kérdés! Az is benne van az írásban, de az első benyomás az aláírás láttán mindenképpen e fenti lesz. Az aláírás és a szöveg közti differenciák különös hangsúlyt nyernek a munkáltató felé történő értékelésekben, a vezető-, és munkatárs kiválasztásban a személyiség állandóságában, megbízhatóságában, szenvedélyeiben, képmutatásában.: az-e, aminek érzi magát (önismeret) és amilyen, az jó-e nekünk, munkáltatónak (tulajdonságok).

 

Aláírás – plakát önmagunkról??

 

Az aláírásban a vezetéknév: a társadalmi, családi-, a keresztnév pedig: az egyéni, nemi identitás hordozója, az én-t jelenti, agyerekkort. Férje nevét viselő Dr. Nagyné  Horváth Rozáliáról messze ordíthat, hogy ő alapvetően DR. NAGYNÉ, aki háztartásbeli, és álmait hagyta oda a családért, ahol férje érvényesült, a férje státuszára büszke akkor, ha a DR. NAGYnét nagyobb betűvel írja, nagyobb nyomatékkal, mint leánykori nevét. Más megítélés alá esik, ha inkább Horváth Rozália hangsúlyosabb grafikailag, aki büszke saját teljesítményére, életére, sikereire is. (Ebben az esetben a Horváth Rozália nagyobb, hangsúlyosabb, díszítettebb, kiemeltebb.) 

Az aláírásba belenyomdázzuk depressziónkat, öngyilkos hajlamainkat, ilyenkor balra tolódik és tele van depresszív jegyekkel) hobbinkat és szakmánkat vagy töretlen ambíciónkat és még több száz dolgot is akár! Az aláírás képszimbolikája beszédes és játékos. A képszimbolika az írásunkba rajzolt szívecske, nárcisztikus (öntetszelgő) virág, fájdalmas kereszt, agresszív kampó, orvosi sztetoszkóp, állatfejecske, a hárfa húrjai, focilabda.

Sokszor megkérdezik a grafológust, hogy a számítógépes világban elfelejtünk-e majd írni vagy a számítógép használat rongálja-e a kézírásunkat.  Valószínűleg a mozgó járdák futurista világában is kell majd járni, tehát az írásra is mindig szükség lesz. Valószínű, hogy aki hetekig, hónapokig számítógépezik anélkül, hogy írna, kissé gyakorlatlanabb, türelmetlenebb író lesz, de az írásunkra, aláírásunkra mindig lesz igény.

Eddig jószerivel az aláírás szöveghez mért helyzetével foglalkoztunk. A grafológus számára szinte mindig feltett kérdések, hogy mit jelentenek az autsider számára is feltűnő részletek az aláírásban, méghozzá olyan részletek, amelyet nem úgy tanultuk az iskolában: pont a név után, vonal az aláírás alatt, felett, hatalmas kacskaringók (paráfok) erre-arra, karikás ékezet, felhők, koronák, csökkenő-növekvő betűk, olvashatatlan kisze kuszaság. A világ embereinek aláírása hatalmas kreativitást mutat, száz ember százféleképpen ír alá, hiszen százfélék. Nincs két egyforma köztük, habár nevek lehetnek egyformák is akár! A többletvonal – mint ami szükséges a név betűinek értelmezhető leírásához – mindig többletenergiát, gesztikulációt, kiabálást, lelkesedést, lendületességet, nagyobb térigényt, több fantáziát, nagyravágyást, valami többet jelent, akár jó, akár felesleges, rossz értelemben.

 

 

Hazugságvizsgálat – a grafológia poligráfja

 

A hazug alkat éppen ellentéte a lojálisnak.

Amennyiben elfogadjuk – és miért ne tennénk? -, hogy az íráselemzés legrövidebb definíciója, hogy agyunk én-pecsétje van a papíron, akkor  a hazudós írása valóban hazugságjegyekkel „ékes”.

Ugyanezen az alapelven, tehát a mért szomatikus (testi) változások alapján ad választ a poligráf is a rendőrségen, vagyis , aki hazudik, izgul, ezt a jelenséget jelzi a teste is, az írása is.

Az íráselemző szakértő, a grafológia tudomány egyre inkább megtanulja, hogy milyen változások, a normáltól milyen eltérések mutatnak a hazudós alkatra. A grafológia tárgya a tanult szépírástól való egyéni eltérés vizsgálata. Amiben és ahogyan eltérsz, az a személyiséged.

Ezek a változások, viszonyítások egyrészt mindenkinél a saját írásához képest mutatják meg elváltoztatott arcukat: ugyanazt a jelet másként, s az általánosan tanult íráshoz képest jelzik a grafológusnak, hogy itt valamit negatív-pozitív irányban tovább kell kutatnia.

Kriminológiai hasonlattal élve a gyanúsítottnak, aki autót (példánkban valóban!) lopott, s aki ártatlanságát bizonygatja, úgynevezett alibi levelet kell írni. Leíratják vele az egész napját, hogy nem lopta el az autót.

A kritikus órában azonban, mondjuk az adott napon kilenc-tíz között, amikor a kocsilopás történt, hazudnia kell. A hazugság, a hazudozás idegi munka, izgatott lesz, hiszen a szabadsága múlik mindezen. Ebben az izgalmi állapotban a grafológiában vizsgált 3-400 érték közül megváltozhat akár15-20 is.: Erősebben fogja nyomni a tollat (nyomaték) és ez jobban átüt a lap hátulján, jobban dönt pl. balra (dőlés), méginkább lefelé tartanak a sorai (sorirány) hezitáló, megrekedő pontok keletkeznek (tempó), hegyesebbek lesznek a betűk egyébként íves részletei (szöges írás), nagyobbodnak saját betűihez viszonyított betűi (betűnagyság), stb. feltűnővé válik, hogy e formai változások pont a kritikus tartalmi résznél köszöntenek be. Vajon miért? Mert hazudik!

Az eltorzított írás -, mondjuk erősen balra dönti a betűket a vizsgált személy – azután szépen visszaáll a saját kerékvágásába, és akkor megint gyanús lesz, hogy felvett álarcról van szó.   A rendőrség rövid idő alatt könnyűszerrel beszerezhet korábbi írásmintákat abból az időből, amikor az autólopás nem volt tét. Ez a korábbi írásminta lesz az összehasonlítási alap.

A fenti, bár eltérő példa jól szemléltette a hazugság, mint eltérő magatartásforma jellegét. E példa megállja a helyét azonban amiatt is, hogy a cégeknél történt, lopás, csalás, rágalmazás, sikkasztás miatt szintén lehet létjogosultsága ennek a vizsgálati módszernek is.

Temészetesen mindez pozitív módon is működik. Ha egy önéletrajzban a jelölt önkéntelenül többször is hangsúlyozza a munka, család, gyerek szavakat, akkor azok számára valóban fontosak, és ezzel előrevetíti annak az esélyét, hogy egy olyan munkatárssal van dolgunk, akinek az életében alapvető értékek jó helyen és jó helyiértékkel szerepelnek.

 Cégügyekre visszatérve a hazugságjegyek relatíve is mérhetőek. A mintegy  20 hazugságjegyből, ha valakinél találunk mondjuk 18-at, az ugye 90%. Nagy esélye van annak, hogy annál a cégnél nem az őszinteség bajnokával van dolgunk egy ilyen eredmény láttán.

A hazugságról, a hazugság jellegéről itt mindössze annak töredékét lehetett elmondani, a tudás, a mérési módszer a grafológus szellemi ridiküljében van.

 Cégvezetők, Hölgyeim, Uraim! Vegyék igénybe cégcsalás gyanújakor, munkatárs megtartása és kiválasztásakor, a lojalitás megkérdőjelezésekor, képességek felméréséhez a szakértőket, hogy újabb álláshirdetés összeget, betanítási időt, próbaidőre kifizetett munkabért takaríthassanak meg cégüknél.

Mert ez is „humánerő gazdálkodás”, amikor a humánerő források okos felhasználásával valóban a cég növekvő gazdasági terhei kímélhetőek.

 

Boksz, külön, alászínezéssel

Tudta?

Tíz kérdés a grafológia-tudománya körül:

Tudta…?

  1. … hogy Magyarországon hamarosan indul az első 5 éves egyetemi grafológiai képzés?
  2. …hogy csak az aláírásról annyi mindent el lehet mondani, hogy csak erről egy könyvnyi az irodalom?
  3. …hogy az írásban három zónát vizsgálunk: az alsót (alsó hurkok) a középsőt (a, o, u ö stb) és a felsőt) (felső hurkok)? És hogy az ezeken a területeken „elkövetett” írás-magatartás lesz beszédes?
  4. …hogy a kézíráselemzés méréssel, százalékszámítással, szögmérő, vonalzó, mikroszkóp-nagyító használatával kezdődik, és emiatt nagymértékben objektív?
  5. …hogy a számítógép e mérési szakaszban bevonult az írás letapogatásának, érzékelésének folyamatába, tehát az analízis, az elemzés meghatározó része lett?
  6. …hogy több száz szempont szerint elemez egy grafológus, és ma már nem kávéházi jóslások kategóriájába tartozó csacskaság a személyiség fejtegetése?
  7. …hogy többek között az írásban vizsgálandó a: margó, szóköz, sorköz, ékezetek, a kezdőbetűk nagysága, a sorok iránya, a betűk dőlésszöge és még több száz szempont?
  8. …hogy a grafológus nyomtatott betűket nem vagy nem szívesen elemez, s hogy aki csak így tud írni, vagy többnyire ezt az „írás-ruhát” választja, az rejtőzködő, másokat megtéveszteni igyekvő ember?
  9. …hogy az olvasható aláírás a tisztelet jele?
  10.  …hogy az írásmintából nem lehet egyértelműen megállapítani a névtelen levélíró nemét, mert vannak férfias (maszkulin) nők és nőies (feminin) férfiak, és nőies nők és férfias férfiak? Jó arányban azért – természetesen – valószínűsíthető!

 

box

Grafológiai bizonyíték?

 

Komoly bizonyíték volt az írás és a személyiség, a pszichikum valódi összefüggéseire a háborúban kezüket veszített emberek láb-, és szájírása, amely alapvető jegyeiben igen hasonlatos volt a korábbi, sérülés előtti kézírásra. 1895-ben a német Wilhelm Preyer, a jénai Egyetem pszichiátria- és élettan professzora fontos felfedezést tett: azok az emberek, aki nem használhatták kezüket, meg tudtak tanulni szájjal vagy  a lábuk segítségével írni. Írásuk stílusjegyei nem változtak: megmaradtak ugyanazok a jellegzetes vonások, amelyek korábbi írásukat jellemezték. Arra az elhatározásra jutottak a kutatók, hogy a kézírás megnevezés helytelen. Az írástevékenység végrehajtó apparátusát: a kart, kezet, ujjakat az agyműködés tudatos része irányítja, de a tudattalan befolyásolja.

A grafológia bukdácsoló és lassan haladó fejlődéséhez képest az utóbbi 20-50 évben hatalmas tudatosodási folyamat kezdődött, az írásminták módszeresen hatalmas mennyiségű gyűjtésével, összehasonlításával, a gépi mérések fejlesztésével, no és a mai számítógépes grafológiai programokkal. Ez utóbbi nem csupán leveszi a grafológus válláról a sokszor mérhetetlen vagy hosszas méréssel, számolással, százalékszámítással járó részmunkák feladatait, hanem olyan újdonságokat „talál”, amelyektől még a szakembernek is eláll a lélegzete.

A grafológia, a grafológus egy emberről, akit sohasem látott 80-85 %-os pontossággal tud akár 8-10 oldalon keresztül is részletes, mindenre kiterjedő elemző személyiségrajzot alkotni. Megállapításai nem általánosak, hanem arra vonatkoznak, amit a cég, cégvezető tőle kérdez. Különösen aprólékos útmutatást ad a cégvezetőnek arról, hogy egy-egy munkatárs vagy leendő munkatárs milyen tényleges munkaerő, hogyan kezdi, folytatja és fejezi be a megkezdett feladatot, tevékenységet, mennyire precíz, munkájában mennyire szangvinikus vagy következetes, milyen a monotonitástűrése vagy mennyire kreatív.  A grafológus nem általános pszichológiai rébuszokban beszél, hanem feltárja a személyiség tudatos és tudattalan rétegeit, és pontosan azokra a szempontokra igyekszik reagálni, amikkel a megbízó megbízta.

A kézírás kulcs a jellemhez.

 

 

Boksz:

A grafológus gyakran találkozik azzal, hogy cégvezetők nem tudják pontosan azt, mire vegyék igénybe a grafológust és hogyan, mit kérdezzenek tőle. Segítségül néhány valódi, élet-adta  megbízá-smintát mutatunk:

 

Tisztelt Grafológusnő!

Cégemnél obszcén falfirkálás történt. A falra írt szöveg a céget sérti, ezért sérti cégünk lojális elvárásait, így ettől a munkatárstól meg szeretnénk válni. Mivel csak a cég munkatársai juthattak be kulccsal a lépcsőházba, ezért az elkövető köztük kell, hogy legyen. A szóbeli kérés eredménytelen volt, így mindenkitől kértem írásmintát. Kérem, állapítsa meg ki volt a tettes, ki hazudott. A szakértői véleménnyel alátámasztva nyilvánosan eredményt fogok hirdetni. Munkája sürgős, mert azonosítása után szeretnénk a falat sürgősen lefesteni. Köszönettel: Z.Z-

Tisztelt Grafológusnő!

Kérem saját írásom grafológiai elemzését általánosan, mindenre kiterjedő módon, de különös tekintettel arra, hogy bár tíz éve vezető beosztásban dolgozom, eredendően vezetői alkat vagyok-e. Mivel tudom, hogy a grafológia ezt jól tudja vizsgálni, évek óta érdekel ez a probléma. Érdekel az is, hogy a vezetői munkakörben az írásom alapján jól érzem-e magam  vagy  mindebben kompenzáló módon, frusztrálva veszek-e részt. Megállapításait kíváncsian várom! Tisztelettel: D.D.

Tisztelt Grafológusnő!

Kérem, hogy munkatársamról részletes grafológiai elemzést készítsen, az ő saját beleegyezését mellékeljük. Kérésünk, hogy a munkáról, az ezzel kapcsolatos megállapításokról valamit a magánéletre vonatkozó eredményekről külön lapokon tegyen említést. Elemzését ajándéknak szánjuk. Kíváncsi tisztelettel:

W. J.

Tisztelt grafológusnő!

Cégem sajnos felszámolás alatt van, bár 17 évig működött. Munkatársaimmal remek kapcsolat alakult ki, ezért felelősen és különösen fájdalmasan érint, hogy el kell őket bocsátanom. Kárpótlásként néhányuknak grafológiai elemzést kérnék abból a célból, hogy milyen más területre alkalmasak még, tehát a váltás esetleges irányaira vagyunk kíváncsiak a készségek, képességek tekintetében. Köszönettel: V.A.

- Tisztelt grafológusnő!

Kérem, az alábbi kézírás általános elemzése után próbálja megbecsülni, hogy a jelentkezőről feltételezhető-e az a szándék, hogy cégem belső működésébe betekintve cégem működési rendszerét elvigye saját cége alapításához, illetve, hogy ezzel a szándékkal jön- e hozzám dolgozni? Lojalitásvizsgálatát megköszönve, tisztelettel: C. É.

 

 

Boksz

Boksz:

 

Grafológiai etika

A grafológiai etika ugyanolyan titoktartásra kötelezi a grafológusokat, mint az orvosokat, ügyvédeket. Az Ön céginformációi, bizalmas megbízásai következmények nélkül nem kerülhetnek illetéktelenhez.

Az állásra jelentkezők kézzel írt önéletrajzai etikus módon kerülhetnek grafológus kezébe, hiszen aki állásra jelentkezik, tudnia kell, hogy interjúkkal, tesztekkel, beszélgetéssel a képességeket mérik, a legjobbat szeretnék megtalálni, s őt mérik, tesztelik, vizsgálják. Ezt a cég közölheti is a jelentkezés kiírási feltételeiben. Az állásra jelentkezők tehát joggal számíthatnak arra, hogy kézzel írt (kért) önéletrajzukat grafológus is látja, hiszen minden cég teljes körű szabadsága, hogy grafológus tanácsadó segítségét igénybe vegye.

A grafológus konklúzióival - etikusan - azonban a megbízó cég sem élhet vissza, azt nem szolgáltathatja ki magánszemélynek, más cégeknek, azzal nem élhet semmilyen módon vissza, bizalmasan kell tárolnia, kezelnie.

Ha egy igazgató a titkárnője írását szeretné megvizsgáltatni, elvileg a beleegyezését kell kérnie.

Privát életben, ha egy férj a felesége írását szeretné boncolgatni csak abban az esetben elemeztetheti, ha tőle írásban engedélyt kér. Sok esetben azonban ez a szabály nem vitelezhető ki ilyen mereven, mert a vizsgált személy már nincs az országban, nem kérhető meg vagy esetleg meghalt és nem kér engedélyt a rendőrség a bűnözőtől sem. Az is előfordul, hogy az együtt élő házaspár egyik tagja a kapcsolatuk javulása érdekében, annak reményében kér elemzést, tehát nem alantas szándékkal. A grafológus ilyenkor is segíthet.

A grafológiai etika részletes szabályain most dolgozik a Magyar Grafológiai Társaság.

 

box

Korlátok

 Amit  grafológia nem tud feltárni

 

Az író személy kora: a lelki és fizikai különbségek nagy eltérést mutathatnak az írásban

Az író személy neme: Minden nőben van maszkulin és minden férfiben van feminin tulajdonság, sőt hormon is, de egyénileg változó mértékben. Tehát vannak férfias nők és nőies férfiak, nőies nők és férfias férfiak, így a képzettség, fizikai munka jellege, a kemény sport mind ellenkező előjelű nyomot hagyhat az író karakteren. Névtelen írás vizsgálatakor természetesen lehet valószínűsíteni az író személy korát, de kizárólagosan nem vállalja ezt a grafológia.

A névtelen levélíró kezessége: értendő ez alatt, hogy bal vagy jobb kezes-e az illető, nagy valószínűséggel lehet következtetni, de biztosan tudni nehéz.

Az író személy jövője: Mint a cikkben is említettük, a grafológus olyan véleményt adhat, amely pusztán a kézírásból megállapított tulajdonságokon, vonásokon,  képességeken alapul, és ezeket veti egybe az ismert munkaköri követelményekkel, lojalitással.

Az író személy külseje: A nem, a haj, a bőrszín nem állapítható meg az írás alapján.

 

Neudl Erika

Grafológus

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Sürgős hitel ajánlat Jelentkezz most

(eric financee, 2017.05.24 13:28)

Sürgős hitre van szüksége bármilyen okból, ha igen, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba ericfinancee@gmail.com vagy ericfinancee@outlook.com címen.