Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A vidámság kunkorai - humorjelek a grafológiában

2008.08.04

A vidámság kunkorai

A játék - az abszolút szabadság

 

"Mondd, fiú, fürtöd hogy játszik velem?

Mondd, fiú, a kezed hogy játszik kezemen?

Mondd, fiú, zenéd, hogy fut fel fülemen?

Mondd, fiú, betűd mit játszik levelemen?"

 

Ebben a számban a játékot feszegetjük "mindnünnen".A játékról, a játszásról vajon kinek mi az első asszociációja? A rubik kocka? a babázás? a rulett? egy szójáték? vagy az a játék, ami nem komoly?

Mi egy grafológust kérdeztünk meg, mi jut eszébe a játékról, az írásról, az emberről, aki játszik, ha ír. Milyen a játékos írás és milyen írása van egy játékosnak? Milyen jelekben rejlik a játékos írás és mi jellemzi a játékos írás tulajdonosát? Kérdésünk tehát van bőven, tartsanak velünk  a válaszokban!

 

Látlelet:

- Honnan is indulhatnánk el?

Neudl Erika grafológus:

- Az embertől, a pszichológiától. A grafológia legfontosabb alappilére uganis a pszichológia. Ha a grafológiát, tehát az íráselemzést egyetlen mondatban kellene összefoglalni, akkor  azt mondhatnánk, "az írás nem  más, mint gondolkodásunk és viselkedésünk lenyomata a papíron."

 Ha megértjük, hogy például hogy a játékosság, a reakcióidő, a dadogás, a bizonytalanság, a dinamizmus, az örömképesség, a lágyság, a szexuális igény, a fantázia és a több száz dolog milyen "íráspecsétet" hagy a lapon, akkor lassan világossá válik a visszakövetkeztetés mikéntje. Ez  az oda-vissza következtetés a grafológia tudománya: analízis-szintézis, szintézis-ananlízis.

- Vannak általános jegyek.  de minden ember egyedi és más. Mihez viszonyit az írást elemző?

- Minden íráselemzés - ami szakembernek is többször több órás munka - ezért nem szabad társaságban látványelemezni!- egy önálló kutatás, hiszen az általános jegyek mellett ott nyújtózkodnak az egyéni jellemzők, vagyis az általános sztenderd mellett az adott írásban meg kell érteni, találni, fel kell fedezni az egyéni sztenderdeket. Úgy is mondhatnánk, hogy az írás alapján komoly empátiára van szükség, hogy a grafológus beleélje magát a levél írójának lelkébe, jellemzőibe, szokásaiba, végül már azt is érezze, hogyan menne az utcán...

- Hallhatnánk erre egy példát?

- A páros, szoros kapcsolatok betűje a "gy" betű.Tehát kapcsolata bárkinek a férjével, de anyjával és gyerekével is, ha azzal él együtt. Egy fiatal lány fordult hozzám segítségért, testi tünetei vannak, gyomra fáj, hogy mondjam  meg, mi  a legnagyobb gondja. Remekül tanul, "minden rendben". Az írás rendben volt,. de a  "gy" betűk g-je és y-ja szinte hátat fordított egymásnak, mintha fejjel lefelé állt volna egyik a másikhoz képest  - ilyet addig sosem láttam - és mintha ellentétes lendülettel képezték volna őket, széthúzta valami erő. Sokat kínlódtam ezzel  két betűvel, sosem látott "pózban" tetszelegtek. Egyet azonban biztosan tudtam, itt volt a kutya elásva. A lány szülei elváltak. Mindkét szülő - akik közel laktak egymáshoz azt szerették volna, ha gyerekük csak egyiküknél lakik, ha csak egyiküké. Ezért a lány, mint afféle rendes gyerek, aki szót akar fogadni, ugyanannyi napot töltött anyjánál, mint apjánál, de az adott szülő, amíg a "gyerek" ott lakott, mindig a másik ellen volt, de csak látens, zsaroló módon, sosem nyíltan. A húsz éves lánynak volt egy színes bőrű udvarlója, akit a szülők elleneztek, a lány viszont nagyon szeretett. Ennek a lánynak minden létező kapcsolata más számára nem-kívánatos volt és ő majd szétfacsarodott a megfelelni-akarásban. Kitekerdtek  a kapcsolatai. Ez látszott az írásban. Azzal senki nem foglalkozott, hogy neki mi lenne jó. Felvetettem, hogy váljon le végre a szüleiről, hiszen 20 éves, és töltse együtt  idejét - életét - egy bérelt helyen a kedvesével, hiszen felnőtt. Azt mondta, titokban mindig erre vágyott, de sosem mert rá igazán komolyan gondolni/!!!/ sem. Tán vettek is egy lakást neki...rendeződtek az ideges problémák testi tünetei.

- És hol látszik  a vicc, a játék, a humor jelenléte az írásban?

- Bontogassuk kicsit a játékos ember tulajdonságait, motivációit,  és könnyedén megérkezünk az egyes írás-jelekhez, amelyek ezeket a tulajdonságokat jelentik.

- Milyen a játékos ember?

- Akinek a játékra van muníciója, azt eredendően pazar energiakészlettel áldotta meg az élet. Az energia, tanulmányaim szerint egyre beljebb haladva, egyre fontosabb szerepet kap a teljesítménynek, életminőségének a kérdésében, és méltánytalanul elhanyagolt szempont az egyén megítélésében. Akinek játékra van ideje, energiája, annak az írásban szükségesnél több felesleges vonal, végvonal, kunkor, szó alá-fölé kanyarodás, azaz paráf van az írásában,  aláírásában. De a jó humorú ember ezeket nem öncélúan, és erőltetetten követi el a papíron, hanem alkotó módon, lendületesen, természetes beilleszkedéssel.

- Kaptunk is két új jellemzőt, az alkotó vonalvezetést és a  lendületességet. Mi még?

-  A humor nem más, mint meglévő tények, jelenségek, szavak, jelenetek, képek meglepő, új egymás mellé rendezése. Új variációk.

Tehát a kreativitás szinte mindig jelen van. Feltehetjük például az "ő" betű páros  ékezetét a tanult,/sztenderd/ módon egymás mellé is, párhuzamosan a betű fölé, de összeköthetjük egymással, sőt a a következő "t" betű áthúzása felé ellendülve már egész másként mutat, habár ugyanazt jelenti.

Játékosság az írásban továbbá az azonos betűk mindig másként írása, például  sokféle "k" amely egyébként éppen a kreativitás betűje.

A humoros ember könnyed. Görcsös, földhözragadt módon nem lehet gyakran elrugaszkodni. A jó humorú emberek nem vésik a papírt görcsösen,  a betűk nem domborodnak ki a lap túlsó felén. /Nyomaték./

Hullámzóbb, játékosabb a sorvezetésük, ha egy vonalzóval aláhúzzuk a sort, attól színuszgörbe szerűen el is tér.

- Mit nézzünk az írásban játékosság címszó alatt és mit látunk, hogyan lehet ezt a grafológia nyelvére átfordítani?

- A vizuálisabb típusú emberek hunyják be szemüket és képzeljenek el maguk elé egy bohócot. Milyen is ez a tehetséges művész? Színes, bő, laza ruhájú, váratlan, meghökkentő, változatos, sokoldalú /több hangszeren játszik, ragyogó akrobata, énekel/. Nagyon egyszerű mindezt  a grafológia nyelvére lefordítani: színes, laza, bő, meghökkentő praktikus vonalvezetés, gyakorlottság -  mesterkéltség helyett, akrobatikus vonalvezetés, vidámság.

- Minden írásjel "jel" vagy csak a betű jelel a grafológus számára?

 

 

- Nagyon izgalmas kérdés! Ha valakinek ki kell tölteni egy kérdőív kis kockáit, abszolút jellemző lesz rá, hogy

·      egy pontból  hezitálva kiinduló pipákat /akkurátus/,

·      pontos apró átlós kereszteket: mindig azt, /következetes rendmániás, megbízható/,

·      hányaveti áthúzás, hol ezt, hol azt húz /trehány, következetlen, lezser, kreatív/

·      precíz, mindig zárt kört karikáz, /zárkózott, titoktartó/ vagy

·      jobbra nyitott laza karikákat ír /közösségcentrikus, meleg/

·      hullámvonal, /humor/.

Ugyanúgy jellemző valakire, hogy hogyan húz alá egy címet, egy kiemelt szövegrészt:

 vésve, szaggatottvonallal, kampóskezdetű vésett aláhúzással /agresszó, akarat/ vagy jó ritmusú, humort tükröző ciklikus hullámvonallal /humor./

Szinte minden grafológiai jel jellemző ránk. A pici gyerek koordinálatlan firkájától kezdve, a vonaton spontán rajzolgató felnőtt grafit-jelekig. A festészet nem más, mint a belső világ Energia/ szublimált kivetítése: nem merev, nem azonos grafikai megnyilvánulásokban. /Mint tudjuk, Freud szerint ez az energia a szexuális energia, mert minden abból táplálkozik. Később ezt az elvet Jung bátran cáfolta, szembeszegülve  a mesterrel./Ez  a festő saját stílusa, művészi grafikai jele.

- Tempót illetően milyen összefüggések vannak?

- A jó humorérzék,  a játékosság a gyors asszociáció, a váratlan sorrend kialakításának eredménye.A jó humorú ember gondolkodásban előbb jár, gyorsabban kapcsol. Tehát írásában megtaláljuk a gyors írás tízenhét  jelét. /A grafológus a tempót akkor is meg tudja állapítani, ha nem látja írni az illettőt./

- Milyen, másnak nem evidens jegyek utalnak még  a játékosságra?

- A jobbra dőlt írás, a nyitottság miatt, emelkedő sorok, hiányzó kezdővonalak /tehát például a nagy "B" hosszú elővonal nélkül azonnal kezdődik./ magas, határozott "t" áthúzások, kerekdedség, gördülékenység, egyéni formák, lasszók képzése az írásban, a szóvégek kigyószerű elhúzása /fonalasság/, változik a betűk összekötésének és különállásának mértéke /kötöttség és kötetlenség mértéke/, egyszerűsített, jó térelosztás. Mindezek bonyolult módon mást is jelentenek, de a humor jellemzői is.

- Hol a határ - mármint, hogy miben látszik a játékosság?

- A grafológia többszáz szempont szerint elemez

úgy, mint kezdőbetű, szóköz, sorköz, betűnagyság, zónák, aláírás nagysága, távolsága a szövegtől, lejtés, süllyedés, stb. Szinte minden elemző szempontban adódhat jel a játékosságra való hajlamra.

- Végül grafológhusként vagy anélkül mi  a saját kapcsolata a játékkal,  a felnőttkori játékossággal?

- A kapcsolataimban öntudatlanul és tudatosan is a "Játékos Elemek" maradnak meg a baráti és nem baráti viszonylatban is. Kísérletképpen egy mégoly hivatalos beszélgetésbe is becsempészek valami vidámat. Vizsgáztam  belőle és foglalkoztam játékelmélettel és alapvető hatással volt rám Eric Berne: emberi játszmák című könyve. Mint magánember hihetetlenül  nagyra értékelem a játékos felnőtteket, legyen az zöldséges vagy professzor. A játékosság nélküli felnőttek  valami téves legyünk komolyak szerepben tetszelegnek, leginkább maguk előtt, és a világért  el nem nevetnék magukat. Sajnálatra méltóak, de inkább kiegyensúlyozatlanok.

Roppant érdekes volt egy korábbi londoni látogatásom alkalmával elmenni a külvárosban lévő hatalmas történelmi játékmúzeumba. Halálosan izgalmas volt a játékot és játszást megnézni a korai századoktól kezdve, ezen az ürügyön belecsöppenni a múltba. Ugyanazok a játékok voltak, mint ma, fakarika,  fadominó, marokkó, babaház, kártyák, sakk, malom, csak türelmesen elkészítve, időt szánva rá, szeretettel, -  fából, kagylóból, kőből.  Ma már meggyőződésem: A játék nem szellemi luxus, hanem lételem,munkaeszköz, boldogulási feltétel.  Életünk kísérletező része, az abszolút szabadság - a felnőtteké: a sportjáték, a szójáték, a kultúrált szexuális játék, a fantázia, ....mert enélkül szintelenek, "csak tudatosak", nevetéstelenek,  fáradtak és depressziósak lennénk.

A játék remek önterápia. Ha pocsék napunk volt, kávé, ital, gyógyszer helyett játszani kell a gyerekeinkkel. A játékban feloldódni. A játék, mint feszültséglevzető módszer? Igen! Sokan nem élnek vele. Mint grafológus azt látom, aki humorérzékkel rendelkezik, minden akadályt könnyebben vészel át.

            Aki felnőtt korára sem felejt el játszani, az évtizedekkel meghosszabbítja az életét, az "értelmetlennek tűnő" játékokkal,  értelmet ad neki.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Grafológia

(Nagy Mária, 2011.10.25 17:13)

Én Erikát ismerem. Nagyon jó grafológus! Nemcsak a cikkei kiválóak, igazi "lélektudor" Nyitott könyvekké válunk általa, ha "belénk olvas",... a vesénkig lát. :-)

Budapest

(Molnár Éva, 2009.12.03 09:57)

Ilyen szemléletesen még nem olvastam a grafológiáról.Ezt a cikket az is megértheti, aki nem foglalkozott soha ezzel.Neudl Erikát nem ismerem, nem tudom pl. hogy jó grafológus-e, de a grafológiáról nekem igen szemléletesen ir, még tetszett a kriminológiai cikk is, A bűn lelke.Mint olvasmány nagyon érdekes és izgalmas volt.